راهکارهای تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه

سخنرانی راهکارهای تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه توسط نماینده محترم صنعت

مفتخریم در اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت، حسابداری و اقتصاد، میزبان سخنران برجسته، نماینده محترم صنعت، جناب آقای مهندس مجید علیخواه مهاجر از شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی باشیم. عنوان سخنرانی ایشان "راهکارهای تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه" خواهد بود.
نمایه ISC

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله  

فایل های مورد نیاز

دانلود PDF راهنمای نگارش مقاله
   
دانلود Word راهنمای نگارش مقاله
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش