کاربرد تفکر سیستمی

سخنرانی پویایی های استراتژی و مقدمه ای بر کاربرد تفکر سیستمی در تدوین استراتژی

مفتخریم در اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت، حسابداری و اقتصاد، میزبان سخنران برجسته، استاد فرهیخته، جناب آقای دکتر علیرضا پویا از دانشگاه فردوسی مشهد باشیم. عنوان سخنرانی ایشان "پویایی های استراتژی و مقدمه ای بر کاربرد تفکر سیستمی در تدوین استراتژی" خواهد بود.
نمایه ISC

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله  

فایل های مورد نیاز

دانلود PDF راهنمای نگارش مقاله
   
دانلود Word راهنمای نگارش مقاله
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش