عوامل اجرایی کنفرانس
  • ریاست کنفرانس : دکتر مصطفی سلیمی فر
  • دبیر علمی : دکتر یوسف رمضانی
  • دبیر اجرایی : دکتر معصومه عارف
مشاهده اطلاعات کامل کنفرانس

مدیریت

مدیریت دانش
مشتری مداری
توسعه بازار
نظریه سازمان های دانش بنیان
تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت
مدیریت سرمایه های انسانی و فکری
پژوهش های تفسیری در علم سازمان و مدیریت

اقتصاد

بازار سرمایه
بازار پول و بانک
ارزهای دیجیتالی
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان

حسابداری

حاکمیت شرکتی
اخلاق در حسابداری
حسابداری زیست محیطی
کیفیت گزارش گری مالی
حسابداری مسئولیت های اجتماعی

حامیان کنفرانس

15 فروردین سال 1401
۱۵ فروردین ۱۳۹۹تمدید شد
زمان برگزاری از ساعت 8 الی 15 خواهد بود
برگزاری کنفرانس اردیبهشت سال 1401 می باشد
موسسه آموزش عالی عطار
تلفن تماس: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨
سالن آمفی تئاتر
هتل پنج ستاره پردیسان مشهد