JA Events

لطفا نشانی ایمیل خود را وارد نمایید. زمانی که شما از طریق ایمیل کد تائیدیه رمز عبور را دریافت نمودید قادر خواهید بود تا رمز جدیدی را برگزینید

آدرس دبیرخانه

مشهد - بلوار کوثر - کوثر شمالی ٤٣ - موسسه آموزش عالی عطار

تلفن: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨