هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید: با توجه به اینکه ملاک عمل صدور گواهینامه، صرفا اطلاعات ثبت شده در فرم ارسال مقاله موجود در سایت می باشد، لذا پژوهشگران می بایست در هنگام ثبت مقاله، عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و ... رابه طور کامل درج نمایند و با فایل مقاله خود تطبیق دهند. جهت شرکت کنندگان غیرحضوری تمامی موارد به آدرس پستی ایشان ارسال می گردد.

 

تعرفه های ثبت نام

ثبت نام حضوری

حضور در روز همایش (صرفا ویژه شرکت کنندگان آزاد و مدیران صنایع بدون مقاله)

تمامی افراد

400 هزار تومان

داوری مقاله اول (شامل داوری مقاله، گواهینامه همایش به تعداد نویسندگان، یک عدد سی دی مجموعه مقالات)

دانشجویان

250 هزار تومان

اعضای هیئت علمی

300 هزار تومان

داوری مقاله دوم به بعد (شامل داوری مقاله، گواهینامه همایش به تعداد نویسندگان، بدون سی دی)

کلیه افراد

150 هزار تومان

ثبت نام غیرحضوری

شامل داوری مقاله، گواهینامه همایش به تعداد نویسندگان، یک عدد سی دی مجموعه مقالات

دانشجویان

180 هزار تومان

اعضای هیئت علمی

220 هزار تومان

سی دی مجموعه مقالات

20 هزار تومان