عوامل اجرایی کنفرانس
  • ریاست کنفرانس : دکتر مصطفی سلیمی فر
  • دبیر علمی : دکتر یوسف رمضانی
  • دبیر اجرایی : دکتر معصومه عارف
مشاهده اطلاعات کامل کنفرانس

مدیریت

مدیریت دانش
مشتری مداری
توسعه بازار
نظریه سازمان های دانش بنیان
تفکر سیستمی در سازمان و مدیریت
مدیریت سرمایه های انسانی و فکری
پژوهش های تفسیری در علم سازمان و مدیریت

اقتصاد

بازار سرمایه
بازار پول و بانک
ارزهای دیجیتالی
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان

حسابداری

حاکمیت شرکتی
اخلاق در حسابداری
حسابداری زیست محیطی
کیفیت گزارش گری مالی
حسابداری مسئولیت های اجتماعی

از اول آبان ١٣٩٨
لغایت ١٥ فروردین ١٣٩٩
Avalon Industrial Hamilton
ساعت ٨ الی ١٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩
Park Central New York
هتل ٥ ستاره پردیسان
مشهد مقدس
Ledec nad Sázavou
موسسه آموزش عالی عطار
تلفن تماس: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨
Park Central New York

حامیان کنفرانس

آدرس دبیرخانه

مشهد - بلوار کوثر - کوثر شمالی ٤٣ - موسسه آموزش عالی عطار

تلفن: ٠٥١٣٨٨٤٧٣٥٨